• Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
  • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
  • Comunicarea actelor de procedura
  • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
  • Aplicarea masurilor asigurătorii dispuse de instanta judecatoreasca
  • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
  • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
  • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor
  • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc
Toate drepturile rezervate - www.bejdraghici.ro - 2020